Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

moleglako
04:24
3842 4e7d 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
moleglako
04:21
Być może dzisiaj jest ostatnim dniem pewnego rozdziału. Być może wstając jutro rano nic nie będzie takie jak dawniej. Być może powodem tym będzie książka, spotkanie dawno niewidzianej osoby, zwykły zbieg okoliczności czy odkładana ciągle na później rozmowa. Być może na moment stracisz grunt pod nogami, być może poczujesz się słaby i zawiedziony. Być może to tylko nowy początek zupełnie pięknej historii.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

October 12 2019

moleglako
21:43
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
moleglako
21:42
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena vialovvie lovvie
moleglako
21:39
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie vialovvie lovvie
moleglako
21:39
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovvie lovvie
moleglako
21:39
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
moleglako
21:37
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:35
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
moleglako
21:35
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:35
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:35
Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej. 
— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:33
6717 4dd9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
moleglako
21:32
Świat jest wielki, ale nasz czas jest krótki i cenny. Życie należy przeżywać, a nie oszczędzać na później. A miłość... cóż, to jak biała koszula i frytki z ketchupem. Robi się bałagan, ale warto zaryzykować.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:32
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
moleglako
21:31
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
moleglako
21:31
5941 0fba 500
Reposted fromscorpix scorpix vialovvie lovvie
moleglako
21:28
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako vialovvie lovvie
moleglako
21:22
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym. 
— F. Nietzsche
Reposted fromlovvie lovvie
moleglako
21:16
Reposted fromprzegrany przegrany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl