Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2014

moleglako
18:21
sens i cel
Reposted frommajkey majkey viaadriannak adriannak
moleglako
18:17
3208 ac7f
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viaadriannak adriannak
moleglako
18:14
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaadriannak adriannak
moleglako
18:11
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaadriannak adriannak
moleglako
18:11
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaadriannak adriannak
moleglako
18:10
Być może pewnego dnia doznam nagle objawienia. I zobaczę drugą stronę tego monumentalnego, groteskowego żartu.
I zaśmieję się wtedy.
I zrozumiem, czym jest życie.
— Sylvia Plath
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viaadriannak adriannak
moleglako
18:10
JESTEŚ KOBIETĄ! Szanuj się. Nie musisz mieć mężczyzny żeby czuć się wyjątkowa. 
— Andre
moleglako
18:10
Rozszyfruj mnie, zdemaskuj blef
nie dowierzając unieś swą brew
Podejdź i sprawdź, co w rękach mam
— Igor Herbut
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaadriannak adriannak
moleglako
18:07

Żeby tak choć jeden dzień w pełni przeżyć
a nie przemyśleć.

— !
moleglako
18:07
8965 e059 420
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaadriannak adriannak
moleglako
18:07
4525 b01e 420
and singing of course
moleglako
18:07
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.
— Henryk Sienkiewicz
Reposted frompesy pesy viaadriannak adriannak

December 07 2013

moleglako
21:42
2266 09ec 420
Reposted fromadriannak adriannak
moleglako
21:41
0740 4d52 420
Reposted fromadriannak adriannak
moleglako
21:41
0760 fa5c 420
Reposted fromadriannak adriannak
moleglako
21:40
7621 cb5e 420
Reposted fromadriannak adriannak
moleglako
21:38
Nie powiem Ci, że będzie łatwo. Mówię Ci, że będzie warto!
Reposted fromfavourites favourites viaadriannak adriannak
21:36
moleglako
21:36
3971 1eca 420
Reposted fromadriannak adriannak
moleglako
21:36
4171 d13c 420
Reposted fromadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl